1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af årsregnskab

4: Indkomne forslag
a) bestyrelsen
b) medlemmer

5: Valg til bestyrelsen
På valg: Pernille Bering modtager genvalg, Søren Svejgaard modtager genvalg, Anders Høgstrup modtager genvalg.

6: Valg af suppleanter
På valg Inger Nygaard Kaad modtager genvalg, Heidi Marikka Kristensen modtager genvalg

7: Valg af revisor

8: Eventuelt

Generalforsamling i Randers Teaterforening

Onsdag d. 11 september
Kl. 19.00
I søjlesalen på Værket