1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af årsregnskab

4: Indkomne forslag
a) Bestyrelsen
b) Medlemmer

5: Valg til bestyrelsen

6: Valg af suppleanter

7: Valg af revisor

8: Eventuelt

Generalforsamling i Randers Teaterforening

Onsdag d. 11 september
Kl. 19.00
I søjlesalen på Værket