Dagsorden til Generalforsamling d. 27.9.23 kl. 17.00

Randers Teaterforening er en forening med medlemmer, og derfor holder vi generalforsamling hvert år den sidste onsdag i september, kl. 17.00, i et lokale på Værket.

Medlemmer er alle, der køber billetter til vores forestillinger. Alle er velkomne til generalforsamlingen, men kun medlemmer, der har købt billetter til mindst tre forestillinger i en sæson, har stemmeret. Det kan være billetter enten til den sidst afsluttede sæson eller til den nye sæson.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse af kassereren.

4. Indkomne forslag a) bestyrelsen, b)medlemmerne

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:
Pernille Bering – modtager genvalg
Anders Høgstrup – modtager genvalg
Heidi Marika Kristensen – modtager genvalg

 

Valg af suppleanter:
John Morgen – modtager genvalg
Henning Christensen – modtager genvalg

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Redmark

7. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til info@randersteaterforening.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden offentliggøres her 8 dage før generalforsamlingen og sendes direkte til alle, der har sagt ja til at modtage teaterforeningens nyhedsbreve.