Generalforsamling i Randers Teaterforening d. 27.9.2023 kl.17.00 i KGBio på Værket.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Reviderede regnskab for det sidst afsluttede  regnskabsår fremlægges til godkendelse af kasseren.
 4. Indkomne forslag - a) fra bestyrelsen, b) medlemmer
 5. Valg af bestyrelse og suppleanterPå valg:Bestyrelsesmedlemmer:
  Pernille Bering - modtager genvalg
  Anders Høgstrup - modtager genvalg
  Heidi Marika Kristensen - modtager genvalg

  Suppleanter:
  John Morgen - modtager genvalg
  Henning Christensen - modtager genvalg

 6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Redmark
 7. Evt.

d. 12.09.23