Dagsorden Generalforsamling d. 28.9.22 kl. 17.00

Randers Teaterforening er en forening med medlemmer, og derfor holder vi generalforsamling hvert år den sidste onsdag i september, kl. 17.00, i et lokale på Værket.

Medlemmer er alle, der køber billetter til vores forestillinger. Alle er velkomne til generalforsamlingen, men kun medlemmer, der har købt billetter til mindst tre forestillinger i en sæson, har stemmeret. Det kan være billetter enten til den sidst afsluttede sæson eller til den nye sæson.

Generalforsamlingen afvikles med denne dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning

3. Indkomne forslag   a) bestyrelsen, b) medlemmerne

4. Indkomne forslag a) bestyrelsen, b)medlemmerne

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til info@randersteaterforening.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden offentliggøres her 8 dage før generalforsamlingen og sendes direkte til alle, der har sagt ja til at modtage teaterforeningens nyhedsbreve.